Uus võimalus raha säästmiseks

Olete väsinud rohketest finantskohustustest?
Meil on lahendus: üks laen parimatel tingimustel.

Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et BestCredit.ee refinantseerimise teenust pakutakse vaid kinnisvara tagatise alusel!

Loe täpsemalt

BestCredit.ee logo Lugupeetud klient!

Finantsteenuste maailmas on väga oluline leida endale õige partner

Professionaalide meeskond

Pikaajalistel ja konstruktiivsetel suhetel tagab BestCredit.ee otsuste paindlikkuse igas olukorras, personaalse lähenemise igale kliendile ning samuti ka üleüldise lihtsuse ja hõlpsuse meie toodete kasutamisel.

BestCredit.ee professionaalide meeskonda eristab vastastikune austus, lõpmatu pühendumus ja järjepidevus. Oleme vastutulelikud ning alati valmis pakkuma kliendile mitmekülgset abi.

Personaalsed haldurid

BestCredit.ee missiooniks on olla oma klientidele mugav ja usaldusväärne finantspartner, kes pakub kvaliteetseid teenuseid ning meeldejäävat teenindust.

Parimaid teeninduskogemusi pakuvad BestCredit.ee klientidele personaalsed haldurid, kes on alati kursis klientide majandusliku käekäiguga ja valmis lühima aja jooksul korraldama sobivaimat laenuprogrammi.= kes on alati kursis klientide majandusliku käekäiguga ja valmis korraldama lühima aja jooksul sobivaima laenuprogrammi.

Kliendi mugavus- ja kindlustunne

Kliendi mugavus- ja kindlustunne on meile ääretult tähtsad ning seetõttu aitabki BestCredit.ee meeskond leida Teile optimaalse lahenduse igas situatsioonis.

Paljud Eesti elanikud kasutavad siiani kalleid erinevatest mittepanganduslikest krediidiettevõtest saadud hüpoteeklaene.

Lisaks sellele omavad paljud mitut taolist laenu ja/või on valesti valitud laenuprogrammi ja liigse laenukoormuse tõttu sattunud keerulisse finantsolukorda.

Laenuleping parimatel tingimustel

BestCredit.ee pakub oma klientidele võimaluse refinantseerida oma kohustusi, sõlmides selleks üheainsa laenulepingu parimatel tingimustel, vähendada igakuiseid väljamakseid ning rohkemgi veel.

Vähem laene. Vähem kulusid. Rohkem vabadust.

Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et BestCredit.ee refinantseerimise teenust pakutakse vaid kinnisvara tagatise alusel!

BestCredit.ee logo Miks refinantseerida?

Öeldakse, et laenu võtmine teise laenu tasumiseks aina süvendab probleeme. Selles väites on nii tõtt kui ka valet. Olemasolevate kiir-, tarbimis- ja väikelaenude tasumiseks võetavad uued kiirlaenud võivad tõesti tuua tõsist kahju pere eelarvele.

Kui juba ühe laenu tasumine käis üle jõu, siis miks peaks uus laen olukorda paremaks tegema? Tuleks hetkeks peatuda ja mõtlema jääda selle üle, et esimese laenu tasumiseks võetud kiirlaenude intressid võivad rahakotti tekkinud augu veelgi suuremaks venitada.

Küll aga võib esineda olukordi, kus olemasolevate kohustuste refinantseerimine ühe suurema laenuga ehk laenude toomine ühe laenuandja juurde, on päris arukas ja tulus lahendus, sest reeglina, mida väiksem oli laenusumma, seda kõrgema intressiga oli see väljastatud. Seetõttu võib üks paremate intressitingimustega laen osutuda tõhusamaks ning vähendada igakuiseid väljamakse.

Aidates kliendil lahendada tema finantsprobleeme refinantseerimise abil, loodab BestCredit.ee, et klient ei hakka laiendama oma kohustuste ringi ning raskuste tekkimisel peab nõu oma isikliku halduriga.

Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et BestCredit.ee refinantseerimise teenust pakutakse vaid kinnisvara tagatise alusel!

Näide: Ragnaril on mitu finantskohustust

Laenud ja laenumaksed

Iga kuu teisel päeval tuleb tal tasuda 440 eurot hüpoteeklaenu eest (laenujääk 22 000 eurot, intress 24%, tähtajani veel 4 aastat ja 2 kuud). Viiendal kuupäeval on järelmaksu tasumise päev, mille eest ta maksab 30 eurot (laenujääk 450 eurot, intress 20%, tähtajani veel 1 aasta ja 3 kuud).

14. kuupäeval tuleb tasuda võetud kiirlaenu eest 150 eurot (laenujääk 900 eurot, intress 82%, tähtajani veel 6 kuud). 19. kuupäeval peab ta maksma väikelaenu eest 83 eurot (laenujääk 581 eurot, intress 104%, veel 7 kuud tähtajani).


Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et BestCredit.ee refinantseerimise teenust pakutakse vaid kinnisvara tagatise alusel!

Igakuiselt tasub ta laenude eest kokku 703 eurot. BestCredit.ee on valmis talle pakkuma kuumakset summas ligikaudu 354 eurot.

Igakuiselt tasub ta laenude eest kokku 703 eurot. BestCredit.ee on valmis talle pakkuma kuumakset summas ligikaudu 354 eurot (laenusumma 21 730 eurot, laenuperiood 10 aastat, intress 14%+6 kuu Euribor).

Umbes 350-eurone vahe igakuistes kulutustes mõjutab pere eelarvet positiivselt, seega Ragnar otsustab koondada kõik oma olemasolevad kohustused ühe laenuandja juurde. Lisaks väiksemale kuumaksele, saab ta soodsama intressi ning ei pea enam jälgima mitmeid maksekuupäevi.

Küll aga pikeneb laenuperiood, kuid kuna see aitab säästa Ragnaril 350 eurot kuus, saab ta parandada pere finantsolukorda ning mõne aasta pärast võib ta juba viia oma laenu panka veelgi soodsamatel tingimustel.

BestCredit.ee soovib pakkuda kliendile parimaid finantslahendusi, nende hulgas ka kliendi saatmine panka.

BestCredit.ee pakub võimalust tasuda olemasolevaid kohustusi ja võlgnevusi, võttes selleks kinnisvaralaenu. Lisaks sellele pakume kinnisvaralaenu klientidele paindlikke tingimusi ning korrektse maksekäitumise korral ka lisalaenu võtmise võimaluse.


Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et BestCredit.ee refinantseerimise teenust pakutakse vaid kinnisvara tagatise alusel!

Näide: uus plaan pärast refinantseerimist

Teil tuleb valida endale sobiv maksekuupäev

Kinnisvaralaen ja 1 makse
Taotle kinnisvaralaenu

Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et BestCredit.ee refinantseerimise teenust pakutakse vaid kinnisvara tagatise alusel!

Alusta refinantseerimist

75% Maksimaalne kinnisvaralaenu summa moodustab kuni 75% tagatise turuhinnast.

Tõenäoliselt parim pakkumine turul.

Stabiilse finantsolukorra saavutamisel toetame kliendi soovi viia oma laen panka üle.
BestCredit.ee logo
BestCredit.ee
Kinnisvaralaenu lepingu sõlmimisega seotud kulud:
* - soovi korral neid kulusid võib arvestada laenusumma hulka

Lepingu sõlmimine TASUTA!


Tingimused ja dokumendid

Laenu ennetähtaegse tagastamise tingimused

Võlaõigusseadus sätestab üldreegli, et tarbijast laenusaajal on õigus laen osaliselt või täielikult tagastada ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne tarbija laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi.

Seega, laenu ennetähtaegsel tagastamisel hoiab tarbija kokku intressidelt. Selline reegel on väga loogiline – kui sa tagastad laenu varem, siis sa ei pea maksma laenuintressi selle aja eest, millal sa pole seda laenu kasutanud. Kuid laenuandja jaoks on laenu ennetähtaegne tagastamine võib olla seotud kahju saamisega saamata jäänud intresside näol. Selleks, et tasakaalustada tarbijast-laenusaaja ja ettevõtjast-laenuandja õigusi, seadus võimaldab laenuandjal nõuda tarbijalt mõistlikku hüvitist laenu ennetähtaegse lõpetamise puhul.

Mõistlikku hüvitist nõutakse kahju eest, mis on otseselt seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Eelkõige võetakse kahju määramisel arvesse laenuandja võimalust tagasimakstud laenu laenuturul uuesti välja laenata, arvestades seejuures laenuandja kulude kokkuhoidu ennetähtaegse tagastamise tõttu. Hüvitise arvutamiskäigud sõltuvad sellest, kas laen on sõlmitud fikseeritud või fikseerimata intressimääraga.

Järgnevalt toome Võlaõigusseaduse § 411 põhireeglid, mida on hea teada laenulepingu ennetähtaegsel lõpetamisel.

Fikseeritud intressimääraga laenu puhul kehtib terve laenuperioodi jooksul üks ja sama intressimäär. Sellise laenu ennetähtaegse lõpetamise korral, tarbijalt nõutav hüvitise suurus ei või ületada 1% veel tagastamata laenu põhiosast, kui laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingus kokkulepitud lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta, ja 0,5% veel tagastamata laenu põhiosast, kui see periood ei ületa üht aastat.

Hüpoteegiga tagatud ning fikseerimata intressimääraga on laenud, kus lõplik intressimäär võib muutuda laenuperioodi jooksul. Näiteks, Euribori tõttu kinnisvaralaenude korral. Soovides lõpetada sellist lepingut, peab tarbija arvestama kolme järgneva kuu intresside tasumisega. Selline nõutav hüvitis ei või olla suurem summast, mida laenusaaja oleks maksnud intressidena ennetähtaegse tagastamise ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil.

Eelpool kirjeldatud reeglid on jõustunud 1. juulil 2011 aastal. Olukorras, kui laenuandja nõuab tarbijalt ennetähtaegse tagastamise puhul põhjendamatuid trahve või hüvitise kalkulatsioon ja hüvitise nõudmine ei vasta võlaõigusseaduses sätestatule, on tegemist tarbija õiguste rikkumisega. Kui tunnete, et Teie tarbijaõigused on rikutud, tasub pöörduda Tarbijakaitseameti poole.

Kinnisvaralaenu taotlemise protsess

Esita kinnisvaralaenu taotlus meie kodulehe kaudu www.bestcredit.ee, täites kõik kohustuslikud väljad. Meie kliendihaldur võtab Sinuga ühendust ning vajadusel küsib lisainfot. Eelnevalt kokkuleppides saab tulla kontorisse taotluse esitamiseks. Laenu otsusest anname Sulle teada paari tööpäeva jooksul. Positiivse otsuse korral kutsume Sind kontorisse laenulepingut sõlmima. Soovitud kinnisvaralaenu summa kanname Sinu arveldusarvele üle peale hüpoteegi seadmist notari juures.


Kinnisvaralaenu taotlemiseks vajalikud dokumendid
  • Kinnisvaralaenu taotleja pangakonto väljavõte viimase kuue kuu sissetulekute ja väljaminekute kohta;
  • Fotod kinnisvarast või vajadusel BestCredit OÜ poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroo poolt koostatud eksperthinnang;
  • Vajadusel viimase kommunaalteenuste arve koopia;
  • Vajadusel muud dokumendid.

Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et BestCredit.ee refinantseerimise teenust pakutakse vaid kinnisvara tagatise alusel!