Laenunõustamine

Vaatamata sellele, et finantsteenused, nimelt laenud, liisingud ja järelmaksud, on saanud meie igapäevaelu osaks, peab laenu võtmise otsus olema kaalutletud ja läbimõeldud.

Järgides vastutustundlikku laenamise põhimõtet on meie spetsialistid alati valmis aitama Sind kõige sobivama ja Sinu vajadustele vastava lahenduse leidmisel. Me püüame läheneda igale kliendile individuaalselt, eelkõige hinnates tema maksevõimekust.

Hüpoteeklaenude ja kinnisvaralaenu refinantseerimise teenustega seotud küsimustele vastavad Sulle meie kogenud spetsialistid. Ühendust meie spetsialistidega saab võtta järgmiste kanalite kaudu:


Euroopa standardinfo teabeleht

Sinu abiliseks otsuse tegemisel ja erinevate finantsteenuste ning laenuvariantide võrdlemisel on Euroopa Liidu tarbijakrediidi standardinfo teabeleht. Teabeleht on mõeldud selleks, et Sa saaksid hinnata oma kulusid ja kohustusi, mis on seotud ühe või teise laenu võtmisega, aga ka võrrelda erinevaid pakkumisi, võttes arvesse kõiki asjaolusid ning võtta vastu läbimõeldud otsus laenulepingu sõlmimiseks.

Pöörame Sinu tähelepanu sellele, et teabelehega on vaja tähelepanelikult tutvuda enne laenulepingu sõlmimist! Selleks võid küsida teabelehte meie spetsialistilt koos laenulepingu projektiga enne laenulepingu allkirjastamist.


Soovitused tarbijatele:

  • Iga laen on finantskohustus. Oma finantsvõimaluste hindamiseks koosta oma pere-eelarve. See annab Sulle ettekujutuse oma igakuistest kulutustest. Mõtle oma otsus, oma finantsvõimalused ja ka laenu tagastamise võimalused hästi läbi. Kindlasti tutvu laenulepingu tingimustega ning vajadusel konsulteeri meie asjatundjatega (tel: +372 6789000 või e-post: info@bestcredit.ee). Samuti tutvu kasuliku infoga Finantsinspektsiooni veebilehel www.minuraha.ee;
  • Laenu mitteõigeaegne tagasimaksmine võib kaasa tuua lisakohustusi viiviste näol. Viivist arvestatakse iga maksega hilinenud päeva eest. Viivise suurus võrdub laenu intressimääraga;
  • Laenu tagasi mittemaksmise korral antakse nõue üle inkasso-firmale, mis toob kaasa võla sissenõudmisega seotud lisakulud. Kõik võla sissenõudmisega seotud kohtu- ja/või kohtuvälised kulud kannab võlgnik. Finantsvõlgnevuse tekkimisel võib edaspidine laenuvõtmine nii BestCredit OÜ-s kui ka teistes finantsasutustes ja pankades olla raskendatud;
  • Kohtuvälise kaebuse või vaidluse korral võib tarbija pöörduda Tarbijakaitseameti poole (www.tka.riik.ee).