Vastutustundlik laenamine

Vastutustundlik laenamine seisneb laenuteenuste turul sotsiaalselt vastutustundlike käitumisreeglite väljenduses ja järgimises. Meie jaoks on tähtis Sulle pakkuda maksimaalselt sobivat teenust, tuginedes Sinu vajadustele ja finantsolukorrale. Laenu võtmise otsus peab olema hästi kaalutletud nii meie kui ka Sinu poolt.

Loe edasi

Järgides vastutustundlikku laenamise põhimõtet, kogub BestCredit OÜ kogu vajaliku informatsiooni Sinu maksevõimekuse hindamiseks, lisaks infot ka tagatisena pakutava kinnisvara ja vallasvara hindamise läbiviimiseks.

Analüüsi teostamiseks ja mõistliku laenukoormuse arvutamiseks kasutatakse elektroonilise dokumentatsiooni haldamise süsteemi, erinevaid väliseid andmebaase kui ka meie spetsialistide poolt väljatöötatud hindamissüsteemi, mis võimaldab kiiresti ja efektiivselt Sinu maksevõimekust analüüsida.

Juhul, kui BestCredit OÜ loeb Sinu poolt soovitud summa ja/või perioodiga taotluse rahuldamist võimatuks, pakutakse Sulle teisi, sobivamaid võimalusi. Kui analüüsi käigus selgub, et Sa ei ole maksevõimeline, Sul on jooksvaid võlgnevusi Krediidiinfo AS andmetel või on Sul mingi muu laenu väljastamist välistav põhjus, siis Sinu taotlust ei rahuldata.

Vastutustundliku laenamise reegleid järgides me:

  1. Palume Sul esitada maksevõimekuse hindamiseks vajalikku informatsiooni. Maksevõimekuse analüüsimiseks kasutame vastavaid andmebaase (nt: Rahvastikuregister, Krediidiinfo AS, Äriregister, Kinnistsuraamat, Ametlikud Teadaanded, Krediidiregister OÜ);
  2. Võtame Sinuga ühendust ja anname Sulle detailseid selgitusi, vajadusel konsulteerime. Koostöös Sinuga valime Sulle kõige sobivaima teenuse;
  3. Teeme kõik, et Sa saaksid/oskaksid meile esitada kogu vajaliku teabe maksevõimekuse hindamiseks, selgitame tähtsa informatsiooni varjamise ja valeinfo esitamise vastuvõetamatust ning tagajärgi;
  4. Teeme laenu väljastamise otsuseid vaid analüüsi ja Sinu jaoks sobiva laenukoormuse arvestuse alusel;
  5. Teavitame Sind finantsteenuste kasutamisega seotud riskidest.

Vajadusel Saad küsida meie klienditeeninduselt laenulepingu koopiat, infot laenu tagasimakse kohta ning maksegraafikut. Sinu usaldus ja rahulolu on meie jaoks esikohal.

Meie jaoks on tähtis, et Sul oleks alati vajalik informatsioon olemas ning küsimuste tekkimise korral oleks Sul alati võimalus meiega ühendust võtta igal ajal.

Vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimine on Sinu ja BestCredit OÜ vaheliste usaldussuhete lahutamatuks osaks, aga ka eduka koostöö ja laenulepingu tingimuste mõlemapoolse korrektse täitmise tagatiseks.